اخبار

دبستان پسرانه دوره دوم جشنواره آیین سرزمین در شب یلدا برگزار نمود

 

دبستان پسرانه دوره دوم سما بیرجند در شب یلدا جشنواره آیین سرزمین من برگزار نمود.

این جشنواره  شامل نمایشنامه شب چله ،مولودی خوانی،کف زنی ،قصه گویی،حافظ خوانی،آشنایی با وسایل قدیمی با لهجه زیبا و شیرین بیرجندی با رعایت پروتکلهای بهداشتیبرگزار گردید.

ر

                                                                                                                                                                                                     روابط عمومی آموزشکده فنی و حرفه ای سما