اخبار

همزمان با روز پرستار وميلاد حضرت زينب(س) جشن حفظ جزء30قرآن كريم مدارس سما برگزار گرديد

گزارش تصويري

اين گزارش در حال بروز رساني مي باشد