اخبار

مسابقه فرهنگي به مناسبت روز دانشجو

16آذر روز دانشجو روز حق خواهي واستبداد ستيزي بر تمام رهپويان علم و معرفت گرامي باد

به همين مناسبت مسابقه فرهنگي با موضوع استكبار ستزي درقرآن برگزار مي گردد

به نفرات برتر به قيد قرعه جوايز ارزنده اهدا خواهد شد