اخبار

كسب رتبه 7 كشوري در زمينه فعاليت هاي فرهنگي آموزشكده فني و حرفه اي سما بيرجند

همکار محترم جناب آقای حجت چمنی

تلاش ارزشمند و تحسین برانگیز جنابعالی در زمینه فعالیتهای فرهنگی آموزشکده فنی و حرفه ای سما بیرجند و کسب رتبه 7 کشوری قابل تقدیر و شایان سپاس است . از خدواند متعال سعادت روز افزون شما را خواستاریم.

روابط عمومی آموزشکده فنی و حرفه ای سما بیرجند