اخبار

ميلاد منجي عالم بشريت حضرت مهدي(عج)مباركباد

میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، برپاکننده قسط و عدل
منتقم خون حسین(ع)، حضرت ولیعصر، امام زمان،
مهدی موعود (عج) بر عموم شیعیان جهان مبارک باد . . .

 

امورفرهنگي آموزشكده سما