اخبار

سوگواری سردار پر افتحار شهید بزگوار حاج قاسم سلیمانی در سما بیرجند

مراسم  میثـاق کـارکنـان حوزه معاونت ، مدیران ،دبیران مدارس سما بیرجند  با شهیـد سرافـرازسپهبدحاج قاسم سليماني  بعداز نماز ظهر و عصر  روز یکشنبه مورخ 98/10/15 در نماز خانه آموزشکده فنی و حرفه ای سما بیرجند با حضور معاونت محترم آموزش هاي عمومي ومهارتي (سما)،کارکنان  ،مدیران و دبیران مدارس سما برگزار گردید. تلاوت قرآن کریم ،  سخنرانی  و مداحی توسط مداحان اهل بیت (س) از برنامه های این مراسم بود.