اخبار

جشنواره پژوهشی دبستان دخترانه سما بیرجند برگزار شد

جشنواره  پژوهشی  دبستان دخترانه سما  بیرجند 

جشنواره  بزرگ پژوهشی دبستان دخترانه سما  بیرجند با محوریت سازه های کاغذی ،داستا ن های خیالی و آزمایش های خلاق در تاریخ 09/10/98 با حضور دکتر سیدحسن  هاشمی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی ،  دکتر عطااله اژدری معاون آموزش های عمومی و مهارتی (سما)  بیرجند ،محمد حسین یکه خانی ر یاست آموزش و پرورش شهرستان بیرجند و جمعی کارشناسان آموزش و پرورش استان ،دانش آموزان و اولیاء این آموزشگاه در محل سالن  ورزشی شهید عباسپور دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند  برگزار گردید.در این جشنواره روز ی با نشاط و هیجان انگیز دانش آموزان پایه اول با ارائه داستانهای خیالی،دانش آموزان پایه دوم آزمایش های خلاق و دانش آموزان پایه چهلرم تا ششم  با ساخت سازه های کاغذی توانمندیهای خود را به نمایش گذاشتند