اخبار

مسابقات قرآن وعترت دانشجويي درآموزشكده برگزار گرديد

گزارش تصويري از برگزاري مسابقات قرآن وعترت در سما