اخبار

برگزاري کارگاه آموزشی اطفاء حریق در آموزشکده فنی و حرفه ای سما بیرجند

کارگاه آموزشی اطفاء حریق در آموزشکده فنی و حرفه ای سما بیرجند  برگزار شد


درراستای کلاس آموزشی"
ایمنی در حریق " جهت توانمندسازی کارکنان ومعاونین اجرایی و خدمتگزاران مجتمع آموزشی سما بیرجند کارگاه آموزشی اطفاء حریق در روز سه شنبه و چهارشنبه مورخ 12/09/98به دو صورت تئوری و عملی در آموزشکده سما برگزار گردید. در ابتدا بخش تئوری  مهندس محمدیان و میری از کارکنان سازمان آتش نشانی  مطالبی شامل اصول اولیه ایمنی و آتش نشانی و نحوه کنترل این عوامل،انواع آتش،روش های مختلف کنترل و اطفاء حریق ،آشنایی  با انواع کپسو لهای آتش نشانی  وعملی آن تدریس گردید و سپس بخش عملی آن که شامل کار با کپسول های آتش نشانی و سیستم اطفای حریق  درمحوطه آموزشکده اجرا شد.