اخبار

دیداردانش آموزان پایه اول دبستان دخترانه سما واحد بیرجند با معاون آموزش های عمومی و مهارتی (سما)

دیداردانش آموزان پایه اول دبستان دخترانه سما واحد بیرجند با معاون آموزش های عمومی و مهارتی (سما)

دانش آموزان پایه اول همزمان با یادگیری نشانه (س) و کلمه سما به همراه معلم و عوامل اجرایی مدرسه در ساعت 10 صبح (4اذر ماه) با معاون آموزش های عمومی و مهارت دکتر اژدری دیدار داشتند.

 بدین منظور لوح یادبودی با متن سپاس به همراه عکس دانش آموزان تقدیم  معاون آموزش های عمومی مهارتی سما شد و دانش آموزان با دستان کوچک خود زیر لوح را امضاء نموده و از آقای دکتر هدیه زیبایی دریافت نمودند.

 روابط عمومی آموزشکده فنی و حرفه ای سما بیرجند