اخبار

افزایش و رشد 34درصدی دانش آموزان مدارس سما بیرجند در سال تحصیلی 99-1398

افزایش و رشد 34درصدی دانش آموزان مدارس سما بیرجند در سال تحصیلی 99-1398

مدارس سما بیرجند در سال تحصیلی 99-1398 از رشد کمی و کیفی مطلوبی برخوردار بوده اند: و این روند ارتقا با همدلی و همکاری همه جانبهی همکاران زحمت کش مدارس وحوزه معاونت آموزش های عمومی ومهارتی( سما) بیرجندمیسرگردیده است. سما به عنوان یک برند در نظام آموزشی در حوزه تعلیم و تربیت مطرح بوده  و خانواده ها با اعتماد و اطمینان فرزندان خود را در مجموعه مدارس سما ثبت نام می کنند و این وظیفه همه ی ما را در پاسخ مناسب به اعتماد شهروندان دو چندان می کند.

خوشبختانه رشد 34درصدی جمعیت دانش آموزی مجموعه  مدارس سما بیرجند در سال تحصیلی 99-1398نشان دهنده ارتقاء کیفیت آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی این مدارس است. اجرای برنامه ها واهداف سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و سازمان مراکزآموزش های عمومی ومهارتی سما،توسعه وتجهیز فضاهای آموزشی مدارس، ارتباط دوکانون مقدس خانه و مدرسه، استفاده از پتانسیل  انجمن اولیاومربیان، بهره گیری از نیروی انسانی مجرب، با تجربه وجوان و همکاری موثر دانشگاه آزاد اسلامی واحد     بیرجندبا حوزه معاونت سما از علل افزایش جمعیت دانش آموزی مدارس سمای بیرجنددر سال تحصیلی جاری میباشد.

                                                                                                                                  روابط عمومی معاونت آموزش هاي عمومي ومهارتي (سما) بیرجند