13 آبان روزی است که بر تارک آن حوادث بزرگ و سرنوشت سازی ازتاریخ ملت ایران به ثبت رسیده است ،روزی که در زوایای مختلف آن نماد مقاومت و پایداری ایرانیان در برابر استکبار جهانی آشکار است .در راهپیمایی 13 آبان معاون آموزش های عمومی و مهارتی سما بیرجند همراه کارکنان آموزشکده فنی و حرفه ای سما و مدیر ،معاون و دانش آموزان دبستان پسرانه سما دوره دوم ساعت هشت صبح روز سیزده آبان و روز دانش آموز در مراسم غبارویی شهدای گمنام واقع در خیابان پاسداران شرکت نمودند سپس بعد از مراسم غباررویی مزار شهداء گمنام  در راهپیمایی با شکوه سیزده آبان  حضور به هم رساندند.