اخبار

71عدد کوله پشتی مدرسه و71بسته لوازم التحریر به دانش آموزان دبستان مرزی بارنجگان اهدا شد.

71عدد کوله پشتی مدرسه و71بسته لوازم التحریر به دانش آموزان دبستان مرزی بارنجگان اهدا شد.

         دبستان عشایری روستای بارنجگان که در نقطه مرزی شهرستان زیرکوه با کشور افغانستان واقع شده ، از مدارس تحت پوشش خدمات آموزشی مرکز فرهنگی وآموزشی سما بیرجند می باشد. به منظور فراهم نمودن امکانات اولیه تحصیل و تلاش برای ایجاد زمینه عدالت آموزشی در مناطق مرزی ومحروم ، تعداد 71عدد کیف وکوله پشتی مدرسه وهمچنین 71بسته لوازم التحریرتوسط  معاونت آموزش های عمومی و مهارتی سمابیرجندتهیه ودر تاریخ 14/7/98به دانش آموزان دبستان مرزی بارنجگان اهدا گردید