اخبار

امور فرهنگی آموزشکده فنی و حرفه ای سما به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه وصیت نامه و عکسهای شهدای انقلاب 8 سال دفاع مقدس برگزار نمود .

امور فرهنگی آموزشکده فنی و حرفه ای سما به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه وصیت نامه و عکسهای شهدای انقلاب 8 سال دفاع مقدس برگزار نمود .

امور فرهنگی آموزشکده فنی و حرفه ای سما بیرجند مراسم پر فیض زیارت عاشوراچهارشنبه مورخ 98/07/10 در نمایشگاه وصیت نامه شهداء 8 دفاع مقدس با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی ،معاون آموزش های عمومی و مهارتی آموزشکده فنی و حرفه ای سما ،مدیر کل حراست  دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی ،رئیس دبیرخانه هیات امناء دانشگاه ،مدیران مدارس و همکاران برگزار نمود.