اخبار

مجموعه سما دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند موفق به کسب رتبه دهم کشوری شد .

مهندس علی ذوقی مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی : مجموعه سما دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند موفق به کسب رتبه دهم کشوری شد .

مهندس علی ذوقی مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی : مجموعه سما دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند موفق به کسب رتبه دهم کشوری شد .

به گزارش مرکز خبر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند مدیر کل حراست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به درخشش مجموعه سما دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در سطح کشور گفت : این مجموعه در سال تحصیلی 98-97 در ارزیابی عملکرد فرهنگی سما موفق به کسب رتبه دهم کشوری شد. وی با اشاره به اینکه مجموعه سما دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در سالهای گذشته نیز توفیقات و دستاورد های ارزشمندی داشته گفت:حوزه سما دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در سالهای 95-94 و 96-95 دو بار رتبه دوم کشوری و در فاصله سالهای 93 تا 97 سه بار موفق به کسب رتبه دهم کشوری شده است . مدیر سابق امور فرهنگی و حراست سما دانشگاه ازاد اسلامی بیرجند با اشاره به اینکه حوزه سما دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند به مجموعه ای پویا و توانمند برای تربیت نسل آینده ساز کشور عزیزمان تبدیل شده است گفت :مجموعه سما دانشگاه ازا اسلامی بیرجند در زمینه فعالیت های کانون قران و عترت نیز علاوه بر کسب رتبه اول استانی و دوم در خراسان بزرگ موفق به کسب رتبه اول کشوری نیز شده است