اخبار

نخستین جشنواره عروسکهای دست ساز دانش آموزی در دبیرستان دخترانه سما دوره اول برگزار شد.

خاطره های دست ساز

نخستین جشنواره عروسکهای دست ساز دانش آموزی در دبیرستان دخترانه سما دوره اول برگزار شد.

اولین جشنواره عروسکهای دست ساز دانش آموزی روز گذشته در دبیرستان دخترانه سما برگزار شد در این مراسم معاون آموزش های عمومی و مهارتی (سما) بیرجند خیر مقدم به مهمانان گرامی گفتند و فرمودند" مهارت آموزی در کنار تحصیل " اژدری ادامه داد معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی به معاونت آموزش های عمومی و مهارتی تغییر نام یافته است این تغیر همچنان که از نام آن پیدا است به دنبال این است که مهارت آموزی را درکنار تحصیل داشته باشد و از سیاست های رئیس دانشگاه آزاد می باشد وی بااشاره به جشنواره عروسکهای دست ساز بیان کرد: این جشنواره هم در راستای مهارت آموزی دانش آموزان راه اندازی شده است و دبیرخانه آن هم فعال است و در سال آتی نیز ادامه دار خواهد بود و حتی استانی برگزار خواهد شد به گفته ازدری در مدارس پسرانه نیز برنامه مهارت آموزی خواهیم داشت هر چند که در بخش پژوهش فعال شده است  در ادامه مدیر دبیرستان دخترانه سما دوره اول هم در این جشنواره گفت برنامه ریزی این جشنواره از اسفند سال 97 انجام شده است و هدف از برگزاری آن هم کشف استعداد و پرورش خلاقیت دانش آموزان بود ه،زهرا رادنیا اعلام کرد : در این فراخوان 70عروسک به دست ما رسیده که البته انتظار داشتیم بیشتر همکاری داشته باشند ولی همین تعداد هم برای اولین دوره خوب است و باید مدیران مدارس نوع نگاه خود را تغییر داده و در برگزاری چنین برنامه هایی که در راستای اشتغال زایی و رونق تولید می باشد  همکاری بیشتر داشته باشند .                                                       

کمک به اشاعه فرهنگ اشتغال   زایی

مدیر دبیرستان دخترانه سما دوره اول عنوان کرد: عروسک های دست ساز ما را به خاطره های کودکی می برد و از آنجایی که دانش آموزان باید از وسایل دم دست و طیبعی استفاده می کردند  نوعی نوستالژیک می باشد .وی در زمینه داوری هم بیان کرد دو داور داشتیم که یک داور استاد دانشگاه هنر و دیگری مدیر موزه عروسک های دست ساز بود و از بین 70 اثر 36 اثر را انتخاب کردند و سه و  به آثار منتخب جوایزی اهداء گردید.