اخبار

شاخه‌گلی که بعد از ۱۳ سال سالم از مزار دانشجوی شهید بیرون آمد

 

 

"مادر شهيد می‌گفت؛ سر قبر را باز کردند چیزی که داخل قبر دیدیم ما را تعجب‌زده کرد؛ شاخه گل‌هایی که در قبر شهید سال‌ها پیش گذاشته بودیم هنوز و هنوز تازه بود."