طی مراسمی با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی و جمعی از مسئولین شهرستان بیرجند اولین نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیر دولتی و هیات امنایی خراسان جنوبی در صبح پنج شنبه مورخ 19/02/98 به کار خود پایان داد که در این نمایشگاه مدارس سما شهرستان بیرجند حضوری فعال داشته در قالب 6 غرفه دستاوردهای علمی،پژوهشی و فرهنگی خود را در    معرض بازدید عموم قرار دادند.