اخبار

دیدار کارکنان آموزشکده فنی و حرفه ای سما بیرجند با مديركل حراست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان جنوبي