اخبار

جلسه توجيهي دانشجويان جديد الورود آموزشكده سما بيرجند برگزار گرديد.

 جلسه توجيهي دانشجويان جديد الورود آموزشكده سما بيرجند برگزار گرديد:

  آموزشكده فني  وحرفه اي سما بيرجند در تاریخ 12/12/97 اقدام به برگزار ي جلسه توجيهي براي دانشجويان جديدالورود نمود. در اين جلسه كه جهت آشنايي هرچه بيشتر دانشجويان  با  آئين نامه هاي حوزه هاي مختلف آموزشي ، فرهنگي  و مالي  برگزار شد، دكتر عطاءاله اژدري معاون دانشگاه  و رئيس مركز آموزشي وفرهنگي سما بيرجند ضمن عرض خير مقدم به دانشجويان ، مجموعه دانشگاه آزاداسلامي واحد بيرجند  را از قوي ترين مراكز آموزشي استان خراسان جنوبي و شرق كشور دانست. ایشان در ادامه،  رسالت مجموعه سما را ، آموزش توام با علم ومهارت بیان کرد .سپس ابوالفضل خوشحال معاون آموزشي وپژوهشي آموزشكده به بيان مطالبي در خصوص مسائل آموزشي وپژوهشي پرداخت. در ادامه علي ذوقي مدير امور دانشجويي وفرهنگي ومسئول حراست آموزشكده توضيحاتي را در ارتباط با مسائل مربوط به امور دانشجويي ، فارغ التحصيلان ، خدمات رفاهي وفرهنگي بيان نمود سپس حيدر توانا مهمترین موارد مربوط به حوزه مالي ، شهريه وتسهيلات دانشجويي رابراي دانشجويان تشريح نمود. در پايان جلسه دانشجويان به طرح سوالاتي از مسئولين حوزه هاي مختلف پرداختند . در اين جلسه با بسته هاي فرهنگی از دانشجويان پذيرايي وتقدير بعمل آمد.