اخبار

مراسم تجلیل از دانش آموزان برتر علمی ،فرهنگی و ورزشی دبیرستان دخترانه دوره دوم

مراسم تجلیل از دانش آموزان برتر  علمی ، فرهنگی و ورزشی دبیرستان دخترانه دوره دوم سما برگزار شد.

همچنين از خانمها فاطمه سوري و سحر مرادي دانش آموزان سال گذشته دبيرستان دخترانه سما كه به ترتيب در رشته دندان پزشكي و مامايي آزمون سراسري قبول شده بودند ، قدرداني شد.