اخبار

مجتمع آموزشی و فرهنگی سما دانشگاه آزاد اسلامی بیرجندبا هدف انتقال فرهنگ بومی و محلی اصیل ایرانی برگزار نمود

مجتمع آموزشی و فرهنگی سما دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند با هدف انتقال فرهنگ  بومی و محلی اصیل ایرانی برگزار نمود

 دبستان دخترانه سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند با حضور دکتر سید حسن هاشمی دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان جنوبي ، دكتر عطاءاله اژدري معاون دانشگاه و رئيس مركز آموزشي و فرهنگي سما واحد بيرجند ، مسئولین  محترم آموزش و پرورش استان و شهرستان و اولیاء گرانقدر دانش آموزان ،اقدام به برگزاری جشنواره خاورشناسی آیین سرزمین من نمود این جشنواره با هدف انتقال فرهنگ اصیل بومی و محلی استان خراسان جنوبی به نسل امروز دربخش های مختلف از جمله حفظ میراث فرهنگی ،احیاء موسیقی سنتی ،احیا ء بازهای سنتی و بومی ،ارائه اشعار با الهجه بیرجندی ،ترویج صنایع دستی و گردشگری ،معرفی مشاهیر شهرستان ،نغمه ها و نواهای محلی برگزار شد . در حاشیه این جشنواره نمایشگاه غذای سالم با هدف ترغیب و تشویق بیشتر دانش آموزان به مصرف غذاهای سالم و بومی و معرفی ضررهای انواع فست فودها و غذاهای ناسالم برپاشد . برگزاری این گونه جشنواره ها موجب می‌شود تا دانش آموزان ،نوجوانان و جوانان عزیز پیرامون سنت های سرزمین خود به تحقیق پرداخته و در احیا و استفاده از این ظرفیت ها و پتانسيل ها گامهای بلند و موثری در آینده بردارند.