اخبار

حضور حماسی همکاران آموزشکده فنی و حرفه ای سما بیرجند در راهپیمایی بیست و دوم بهمن

حضور حماسی  همکاران آموزشکده فنی و حرفه ای سما بیرجند در راهپیمایی بیست و دوم بهمن