اخبار

دانش آموزان دبستان دخترانه سما واحد بیرجند جشنواره حباب های غول آسا برگزار نمودند

 

دانش آموزان دبستان دخترانه سما واحد بیرجند جشنواره حباب های غول آسا برگزار نمودند

 این جشنواره با حضور معاون و رئیس مرکز آموزشی  و فرهنگی سما ومسئولین اداره آموزش و پرورش  و اولیاء دانش آموزان  باهمت و هماهنگی آموزگاران پایه پنجم و ششم دبستان دخترانه سما واحد بیرجند برگزار شد این جشنواره که در قالب 10 تیم برگزار گردید، اعضای هر تیم در حین تحقیقات خود به صورت عملی آزمایشهای های متعددی انجام دادند و پس از بررسی تایید مواد مختلف بر ابعاد حبابهایشان به یک فرمول مناسب رسیدند .هدف از برگزاری این جشنواره علم آموزی ،پژوهش و تحقیق و همچنین تقویت و جا انداختن کار تیمی بین دانش آموزان بود در ضمن این جشنواره با ایجاد فضایی با نشاط علمی باعث تفریح و سرگرمی دانش آموزان نیز شد . در پایان تیم های برتر معرفی و هدایای به رسم یاد به ایشان اهداء شد.