اخبار

برگزاري نمايشگاه مشترك(محصولات نماز،عفاف وحجاب وصنايع دستي) آموزشكده سما بيرجند ومركز توانبخشي حضرت علي اكبر(ع)

افتتاح نمايشگاه محصولات نماز ، عفاف وحجاب وصنايع دستي با مشاركت آموزشكده فني وحرفه اي سما بيرجند و مركز معلولين توانخواه ذهني ،جسمي وحركتي حضرت علي اكبر بيرجند، اين نمايشگاه كه با حضور جناب آقاي دكتر خوشحال معاون آموزشي دانشكده سما بيرجند وجمعي از مسئولين ،كاركنان ودانشجويان آموزشكده با هدف تقويت  هر چه بيشتر   فرهنگ عفاف وحجاب و حس نوع دوستي وكمك به محرومان جامعه برگزار گرديد محصولات ودست ساخته هاي توانخواهان ومعلولين تحت پوشش بهزيستي استان رادر معرض ديد علاقه مندان قرار مي دهد دانشجويان وكاركنان آموزشكده در جهت كمك به اين موسسه محصولاتي را خريداري  نمودند كه عايدات آن صرف امورمربوط به معلولين اين موسسه خواهد شد اين نمايشگاه ازروز شنبه مورخه 04/09/96 لغايت روزپنجشنبه 08/09/96 در معرض ديد بازديد كنندگان وعلاقه مندان خواهد بود.

امور فرهنگي ودانشجويي آموزشكده سما بيرجند.