اخبار

راهپيمايي 13 آبان ماه

مجتمع آموزشي وفرهنگي سما واحد بيرجند به مناسبت روز ملي مبارزه با استكبار جهاني وروز دانش آموز  برگزار نمود:

 

در راستاي تعميق فرهنگ استكبار ستيزي ومبارزه با استكبار جهاني مراسم روز دانش آموز وروزملي مبارزه با استكبار جهاني با حضور دانشجويان ودانش آموزان مجتمع آموزشي وفرهنگي سما، معاونت محترم سماواحد بيرجند وساير مسئولين دانشگاهي با حضور فعال وپرشوردر راهپيمايي با شكوه اين روز به همراه آحاد ملت شهيد پرور بيرجند برگزار شد در ادامه مراسم دانش آموزان دبستان پسرانه سما دوره اول در محل گلزار شهداي گمنام دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجندجمع شده و با شعار كوبنده مرگ بر آمريكا ومرگ براسرائيل كاخ پوشالي شيطان بزرگ را نابود نمودند در ادامه مراسم پس از اجراي برنامه هاي متنوع دانش آموزان مسابقه نقاشي ديواري با موضوعيت استكبارستيزي برگزار نمودند در اين مراسم مديران استاني معاون دانشگاه ورئيس مركز آموزشي وفرهنگي سما واحد بيرجند سما و مسئولين دانشگاه حضور داشتند