اخبار

برگزاري همايش دوچرخه سواري مشترك

آموزشكده فني وحرفه اي سما بيرجند به مناسبت هفته تربيت بدني برگزار كرد:

روز پنج شنبه  مورخ 27/07/96 آموزشكده فني وحرفه اي سما واحد بيرجند  ودبستان پسرانه دوره دوم سما  با مشاركت نيروي انتظامي خراسان جنوبي، سازمان رفاهي وتفريحي شهرداري وبانك قوامين به مناسبت روز تربيت بدني اقدام به برگزاري همايش دوچرخه سواري مشترك نمودند در حاشيه اين مراسم كه باحضور معاونت محترم دانشگاه ورئيس مركز آموزشي وفرهنگي سما واحد بيرجند جناب آقاي مهندس كرماني، مسئولين استاني وفرماندهان راهور ناجا   مسئولين سازمان رفاهي وتفريحي شهرداري بيرجند صورت گرفت به دانشجويان ودانش آموزان شركت كننده هدايايي به رسم يادبود تقديم گرديد اين هدايا را آموزشكده سما بيرجند ، سازمان رفاهي وتفريحي شهرداري وبانك قوامين تهيه نمودند .