اخبار

برگزاری مراسم خاور شناسی   در مدرسه  حمایتی روستای آنیک سما خراسان جنوبی 

خراسان جنوبی از دیر باز مهد آداب ورسوم ،تمدن وفرهنگ غنی بوده است که در گذر زمان برخی از آن ها به فراموشی سپرده شده است طرح خاوران شناسی» در برخی از مدارس ابتدایی خراسان جنوبی اجرایی می‌شود. برقراری پیوند بین نسل گذشته و امروزی از اهداف این طرح می باشد و باید نسل جوان را با مفاخر فرهنگی و دیرینه بیرجند آشنا کنیم.

امید است با اجرای این‌گونه طرح‌ها بتوانیم فرهنگ فراموش‌شده بیرجندی را زنده کنیم و باری دیگر این شهرستان را به‌عنوان برترین و غنی‌ترین گنجینه آداب‌ورسوم و گویش های محلی به جهانیان معرفی کنیم.

طرح خاوران شناسی برای الگوسازی آداب‌ورسوم قدیم بیرجند اجرا می‌شودو باید با اجرای این‌گونه طرح‌ها حس وطن‌دوستی در دانش‌آموزان ایجاد شود.

 

روابط عمومی  مجتمع آموزشی و فرهنگی سما بیرجند