اخبار

ششمین جلسه شورای نظارت و هماهنگی  سما استان خراسان جنوبی با حضور مشاور عالی سازمان سید ضیاء فاطمی برگزار شد                                                                  

ششمین جلسه شورای نظارت  و هماهنگی سما استان خراسان جنوبی با حضور مشاور عالی سازمان سما  جناب آقای سید ضیاء فاطمی،دکتر علیرضا حسنی  رئیس شورای نظارت و هماهنگی سما استان و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی ،مالکی نژادرئیس مشارکتها ی آموزش و پرورش استان،معاونین سما استان و سایر اعضای شورا در تاریخ 8/12/95ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات آموزشکده فنی و حرفه  ای سما بیرجند برگزار گردیددر ابتدای جلسه علیرضا کرمانی ضمن عرض خیر مقدم به اعضاء از حمایتهای که ریاست واحد از مجموعه سما بیرجند داشته اند  تشکر نمود در ادامه دکتر حسنی از اقدامات رو به رشد دانشگاه استان و سما بیاناتی ایراد نمود در این جلسه حجت الاالسلام تابعی نماینده دفتر نهاد رهبری که به عنوان مدعو در این جلسه شرکت داشتند از تحولاتی که پس از انتصاب کرمانی در سما صورت پذیرفته است صحبتهای بیان کردند ادامه دستور کار جلسه مورد بررسی قرار گرفت به شرح ذیل می باشد.

1 – واگذاری رشته های کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند به آموزشکده فنی و حرفه ای سما 

2- در خصوص راه اندازی آموزشکده فنی و حرفه ای سما حاجی آباد وابسته به معاونت سمای واحد قائنات مقرر گردیدکه سیر اداری آن طی گرددو آموزشکده راه اندازی گردد،ضمنا مقررگردیدمعاونت سما بیرجند در خواستی مبنی برراه اندازی آموزشکده و مدارس سما در افغانستان تقدیم ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان نماید.

3- در خصوص ساخت نماز خانه و سالن اجتماعات در سمای فردوس مصوب گردید که با هماهنگی مدیر کل عمرانی سازمان سما و تأمین بخشی از هزینه ساخت از طرف خیرین و بخش دیگر تو سط معاونت سمای فردوس اقدام گردد.

 روابط عمومی مجتمع آموزشی سما واحد بیرجند