اخبار

حضور در راهپیمایی 22بهمن

اساتید، همکاران  ودانشجویان سما  علی الخصوص دانشجویان عزیز بسیجی به تکلیف شرعی وانقلابی خود عمل کرده ودر راهپیمایی پر شکوه یوم اله 22 بهمن  شرکت نمودند وبا ارمانهای امام عزیزرهبر فرزانه انقلاب وشهدای اسلام میثاقی دوباره بستند.