اخبار

دهه فجر گرامی باد

 دهه فجر دهه تجديد ميثاق ملت با انقلاب است((مقام معظم رهبري))

آغاز دهه مبارك فجر بر فجر آفرينان ، اساتيد ، دانشجويان وهمكاران سماعي مبارك باد.    

امور فرهنگي ودانشجويي آموزشكده سما بيرجند