اخبار

همایش پیاده روی

همايش پياده روي مشترك كاركنان واساتيد بسيجي دانشگاه آزاداسلامي وآموزشكده سما بيرجند  از درب دانشگاه ازاد اسلامی واحد بيرجند به مقصد دهكده بسيج انجام شد اين همايش از قسمتهاي مختلفي ازقبيل مسابقه طناب كشي ، تير اندازي به همراه اهداء جوايز نفيس براي فرزندان كاركنان واساتيد ونفرات اول تا سوم مسابقات برخورداربود .