شماره همكاران آموزشكده فني و حرفه اي سما  جهت پاسخگويي غير حضوري از ساعت 8 لغايت 14 ظهر به شرح ذيل مي باشد.

 

1-                     رياست 32345402

 

2-                   آموزش و ثبت نام 32345405

 

3-                 امور مالي 32345404

 

4-                  فارغ التحصيلان 32345406