اطلاعیه ها

اعلام برنامه کلاسهای غیرحضوری(مجازی):کلاسهای ترم تابستاني

كلاسهاي ترم تابستاني (شنبه - يكشنبه - دوشنبه و سه شنبه هر هفته در مردادماه99) 

فيزيك پيش و عمومي

استاد بهلولي 07:30 PDF

رياضي پيش

استادكاظمي 14.30 PDF

رياضي كاربردي

استاد  كاظمي 15.30 PDF

رياضي عمومي

استاد كاظمي 16.30 PDF

اصول سرپرستي

استاد غلامرضا نخعي 14 PDF

كارآفريني

استاد غلامرضا نخعي 15 PDF

مباني كامپيوتر

استاد خسروي 16 PDF