- آموزش برگزاری آزمون آنلاین از طریق Abode Connect (ویژه اساتید)