پرتال اساتید

 

پرتال دانشجویان

 

پرتال دانشجویان

 

مناسبت ها و رويدادها


درس پايگاه داده ها و آزمايشگاه پايگاه داده ها

دانشجوياني كه درس پايگاه داده ها و آزمايشگاه پايگاه داده ها را اخذ نموده اند جهت برگزاري كلاس به آقاي مهندس خوشحال مراجعه نمايند.

اطلاعيه

كلاس زيست شناسي استاد نورس امروز 97/07/21 تشكيل نمي گردد.

قابل توجه دانشجويان گرامي

كليه كارهاي مربوط به امور فارغ التحصيلي از ساعت 12:30 به بعد انجام مي شود.

رتبه دوم ارزيابي عملكرد فرهنگي

  آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد بيرجند براي دومين سال متوالي حائز رتبه دوم در ارزيابي عملكرد فرهنگي مراكز سما كل كشور سال تحصيلي 97-96 گرديد.

تمديد انتخاب واحد

دانشجوياني كه در مهلت تعيين شده موفق به انتخاب واحد نشده اند مي توانند از تاريخ 97/6/26 لغايت 97/6/27 انتخاب واحد نمايند . انتخاب واحد مجدد قابل تمديد نخواهد بود.