پرتال اساتید

 

پرتال دانشجویان

 

پرتال دانشجویان

 

مناسبت ها و رويدادها


اطلاعيه

كلاسهاي استاد ذوقي چهارشنبه مورخ 97/08/02 برگزار نمي گردد.

اطلاعيه

كلاس نقشه برداري آقاي منهدس عطايي سه شنبه 97/08/01 برگزار نمي گردد.

اطلاعيه

كلاسهاي استاد غوث پنجشنبه مورخ 97/07/26 برگزار نخواهد شد

قابل توجه دانشجويان رشته كامپيوتر

كلاس  برنامه سازي پيشرفته 2 چهارشنبه ها ساعت 16:30 الي 18 برگزار مي گردد . 

آزمايشگاه فيزيك

كلاسهاي آزمايشگاه فيزيك آقاي بيدسكي هر هفته سه شنبه ساعت 20-18 در محل دانشگاه آزاد برگزار مي شود.