پرتال اساتید

پرتال دانشجویان

 

مناسبت ها و رويدادها

 

 
 

قابل توجه دانشجويان و همكاران

مراسم غبارروبي مزار شهداي گمنام خيابان پاسداران دوشنبه 98/08/13 ساعت 8 صبح 

و

راهپيمايي سيزدهم آبان ماه ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.